آب زلال

-هرچی تلاش میکنم نمی بینتم
+خاصیت زلال بودن دیده نشدنِ

دکمه پیراهن را میبندیم  که ممکن است آن را غسال باز کند.

 

یقه دکمه گره
نان

عده ای غذا میخورند که تمام شوند
عده ای غذا میخورند که سیر شوند
عده ای غذا میخورند که گرسنه نمانند
...فرق هاست میان اینها

وحید#

شنیده ام که از این عبد یار خسته شده
خدا کند که به اخراج ما رضا نشود
امام خامنه ای(سلام اللّه علیه)

آتش و طبیعت
کل شی راه

كل شي راح لحظة غيابك
   و استراح  قلبي بعذابك
   حتى  لو   ترجع  لي ثاني
   راح اقول    طيفك اجاني